Att uttrycka sin åsikt är en grundlag

11 juni 2020
patrick pettersson

Vi har privilegiet att leva i ett fritt och demokratiskt land med möjlighet att säga vad man tycker och vädra sina åsikter både i tal och skrift. Det står till och med i grundlagen och är inte direkt förhandlingsbart. Förhoppningsvis innebär det i praktiken att varje människa också kan uppleva friheten att kunna använda den möjligheten till att påverka sin omgivning, både i stort och smått. Ett sätt att mäta folks åsikter, som dock ofta tenderar att vara anonymt eller åtminstone erbjuda anonymt deltagande, är genom att använda sig av olika slags undersökningar.  

 

Undersökningar av varierande slag 

Man kan undersöka det mesta som man är nyfiken på och vill veta mer om. En populär undersökning är sådana som görs för att mäta stödet för de olika partierna i riksdagen och hur deras olika förtroende förändras för att göra bedömningar fram till valet om hur de olika partierna ligger till. Vem leder och vem riskerar att åka ut? Marknadsundersökningar är också vanligt att genomföra när man vill ha konsumentåterkoppling på särskilda produkter, till exempel olika snabbmatskedjor eller radiokanaler. På så vis kan man göra mätningar av vad som är populärt och inte och företagen kan dra egna slutsatser och anpassa sina produkter efter marknadens preferenser för att sälja mer.  

 

 

Säkerställ ett representativt urval 

Det finns dock ett par faktorer man bör ha i åtanke både när man ska genomföra en undersökning och när man analyserar resultatet. Dels så måste man naturligtvis tänka på vilka frågor det är man ställer och vilka svarsalternativ man erbjuder. Är frågorna på något sätt ledande i sina formuleringar kan det påverka utfallet av undersökningen. Dessutom måste man naturligtvis försäkra sig om att urvalet är representativt och att deras svar motsvarar den generella bilden. Det är trots allt svårt att undersöka alla människor i landet i samma undersökning.

Fler nyheter