Skicka livsmedel

För företag som bedriver försäljning av livsmedel är det avgörande att det finns möjligheter att skicka produkterna. Utan tjänster som tillhandahålls av företag som Schenker skulle det endast finnas möjlighet att handla produkter i en fysisk affär, vilket skulle ge ett mycket mindre utbud och färre kunder. Tack vare att det går att skicka paket