Bergsprängning för säkerhets skull i Stockholm

31 augusti 2021
jonas olsson

Varför utför man en bergsprängning i Stockholm? Företag som exempelvis http://gnestabergbyggare.se/ åker varje vecka runt på olika projekt där delar av berg behöver tas bort. Projekten kan vara mycket olika men anledningarna är oftast säkerhet av något slag. Det kan vara bergsprängning som utförs för att delar av berg riskerar att lossna och trilla ner på hus eller vägar, med stora skador som påföljd.

Men det kan också ha säkerhetsaspekter som att en byggnation av något slag behöver kunna fästas ordentligt i marken. Då får man ta bort delar av berget för att kunna göra infästningar eller pålar, som förs ner i berget. Kanske är det ett högt hus man ska göra eller så kan det vara en väg eller en bro som man ska bygga på platsen. Och det som sprängs bort kommer då variera beroende på byggnationens storlek och användningsområde.  

 

 

Spränga berg på ett säkert sätt

Det är inte bara en säkerhetsaspekt när det gäller varför man gör en bergsprängning utan det är förstås även ett mycket farligt arbete att ha. De som arbetar inom yrket har lång utbildning och är valda efter mycket speciella kriterier, där säkerheten är nummer ett. En sprängning utförs därför enligt en rutin där ett flertal olika kontrollfunktioner och personer ingår. Allt för att man ska vara säker på att inget har missats eller kan gå fel.

Skulle något bli fel vid en sprängning så är det inte enbart den som utför sprängningen som kan råka mycket illa ut. Det kan även skada personer som rör sig i området. Fel kan även innebära att det längre fram i byggnationen kan uppstå risker som gör att byggnationen rasar eller att berg kan rasa och skapa fruktansvärda skador. Men när bergsprängning utförs rätt så är det mycket kontrollerat och säkert för allt och alla involverade i det projektet.  

Fler nyheter