Geoteknisk undersökning av experter

14 februari 2022
Jenny Olsson

Geogrund är företaget som hjälper dig som privatperson, företag eller organisation att få de bästa förutsättningarna till en stabil grund. Oavsett om det är en pool, fastighet eller ett helt bostadsområde som ska byggas så är en geoteknisk markundersökning oerhört viktig. Hela syftet med en geoteknisk undersökning är att samla in data och skaffa kännedom om marken där bygget ska ske. För att minska risken att stöta på några otrevliga överraskningar så undersöks variationer, grundvattenförhållanden, jordlagerföljd och jordegenskaper.

Geoteknisk undersökning i tre steg. 

I det första steget gör man tillsammans en genomgång av ritningar och den tänkta arbetsplatsen. I steg två gör Geogrund en provborrning där man i ett antal punkter registrerar flera olika parametrar. Provborrningen görs med en av företagets bandburna borrvagnar. I det sista steget erhåller kunden en rapport där en grundläggningslösning föreslås.

Geogrund utför noggranna markundersökningar och dessa är en säkerhet för din byggnads framtid och i många fall är en sådan undersökning helt enkelt ett krav för att få ett bygglov. Företaget kan även hjälpa till med miljörapporter där det behövs ett professionellt utlåtande och analys av allt från mark, grundvatten och vattenanalys. För markägare, fastighetsägare eller boende kan det även vara aktuellt att kolla upp att när- och inomhusmiljön är hälsosam och då kan en radonmätning vara på sin plats. Geogrund utför dessa mätningar och levererar fullständiga rapporter.

geoteknisk undersökning

Geogrund har gjort ett stort antal jobb åt de största hustillverkarna och det är samarbeten som löper vidare då företaget är mycket uppskattat i branschen och får fina rekommendationer. För de som har planer att påbörja något slags bygge, litet som stort, så är det väldigt nyttigt att kontakta Geogrund med frågor och funderingar. Företaget står gärna till förfogande och tar mer än gärna på sig uppgiften att hjälpa till för att se till att bygget får en bra start med en ordentlig grund.

Fler nyheter