Hur går en trädbesiktning till?

28 juni 2022
william eriksson

editorial

Idag är det sagt att jorden hyser ett uppskattat tre triljoner träd av alla slag, från granarna i Lappland, till ekarna i Central Park och till gummiträden i Brasiliens regnskogar. Och trots det fortsätter vi människor att låtsas som att vi är den dominanta levande varelsen på jorden. För det är ju det träd är: levande varelser.

Likt oss människor kan de andas in och ut. Dock andas de då IN koldioxid och UT syre, men hur som helst. Likt oss människor har de armar och ben i form av grenar och rötter. Likt oss människor består de till största delen av vatten. Likt oss kan de bli sjuka, likt oss kan de dö, och likt oss kan de ibland behöva extern hjälp.

 

trädbesiktning

 

Vad innebär en trädbesiktning?

En arborist är egentligen inte så annorlunda från en doktor eller veterinär. Alla tre jobbar med att undersöka levande varelsers hälsa och välbefinnande, och har de allra bästa kunskaperna om varelsernas anatomi, biologi, livsmiljö och funktion. Och om en arborist är motsvarigheten till en doktor, så är en trädbesiktning motsvarigheten till ett läkarbesök. Eller rättare sagt ett hembesök.

Vid en trädbesiktning undersöker arboristen trädets nuvarande hälsa och framtida vitalitet. Med hjälp av en resistograf, vilket kortfattat är ett mätinstrument i form av en avancerad borr, kan arboristen ta reda på om trädet har blivit drabbad av förfall, röta, sprickor eller håligheter. Arboristen granskar också trädets rötter, grenar, bark och blad, och säkerställer att trädet inte är infekterad av svamp och insekter.

Efter att trädbesiktningen är gjord sammanställer arboristen alla upptäckter i en besiktningsrapport, med rekommendationer för möjliga åtgärder för att hjälpa trädets vitalitet. Ofta innebär det att träden behöver beskäras för att ta bort döda eller svampinfekterade grenarar, samt andra större sjuka partier. De kan även beskäras för att luft och ljus lättare ska ta sig in i trädets krona.

Fler nyheter