single-image

Kan lagliga graffitiväggar minska behovet av klottersanering?

Fanns det klotter innan det fanns städer?
Kanske låter det som en zen-meditativ fråga i stil med ”Om en träd faller i skogen, och ingen hör det falla, har trädet då fallit?” men det är det inte. Det är en i allra högsta grad praktisk fråga som, såklart, är väldigt svår att besvara.

Klotter kontra graffiti

För om vi antar att klotter berättar en historia, om så bara ett uttryck för till exempel missnöje i en människas liv, så kanske man kan säga att det finns grottmålningar som har samma syfte. Nu får man ju fråga de lärde om detta stämmer, men det är i varje fall en kul jämförelse.

Vad som däremot stämmer är att klotter är ett återkommande inslag i våra städer. De är liksom en del av fasaderna på sina håll, nästan som om att de har blivit en permanent del av platsen. Naturligtvis är det sedan skillnad på klotter och graffiti. Graffiti kan ju faktiskt ha en förskönande effekt på sin omgivning och kan vara något som man inte vill att Hustvättarna (https://hustvattarna.se/klottersanering) ska ta bort. Utan tvärtom ska det få vara kvar.

Det finns ju till och med exempel på städer där man faktiskt har beställt konst i form av graffiti från kommunalt håll – för att göra en kanske grå plats lite roligare. Detta ger förstås graffiti, som konstform, en ökad legitimitet. Det finns även de som säger att om städerna skulle sätta upp lagliga väggar för graffiti skulle en stor del av klotterproblematiken att försvinna.
Dock är detta en lösning som inte tycks vara särskilt populär bland de bestämmande, i varje fall om man ser till mängden klotter som finns i städerna.

Tills denna förändring kommer, om den kommer, så får vi vara glada för att företag som Hustvättarna ser till att våra städer hålls fina och rena.

Leave a Comment

Your email address will not be published.