Lär dig mer om vägmarkeringar

27 juli 2021
Lily Hansen

Många barn kan tycka att det är väldigt spännande med alla vägskyltar och allt som är målat på vägen. Kanske blir du som förälder ibland frågad vad en skylt betyder eller varför det är streck och linjer på vägarna. Förhoppningsvis vet du vad du ska svara, men det kan ändå vara intressant för dig att lära dig mer. Och att kanske fräscha upp kunskaper som har fallit lite grann i glömska.

Några som verkligen vet vad alla vägmarkeringar betyder är de som arbetar med det på företag som exempelvis https://www.svevia.se/vagmarkering. Så genom att exempelvis gå in på deras hemsida kan du få lära dig mer om vad vägmarkeringar är och hur man gör dem. Det kan vara spännande även för dina barn att få lära sig mer om det som omger dem i trafiken, och i deras vardag. Om inte annat för att det blir ett säkrare liv.   

 

Grunderna för kunskap inom vägens språk

Det finns några grunder som alltid gäller när det handlar om vägmarkeringar. Streck finns för att du ska ha någon riktlinje att följa. Men du får passera över streck för att svänga av vägen, byta fil eller göra en omkörning. Däremot får du aldrig passera över en heldragen linje. Det är en åtgärd som du får böter för. Och om det är en heldragen linje tvärs över din körbana så betyder det att du måste stanna innan du får passera över den.

Alla dessa streck, linjer, bokstäver och siffror är till för att alla ska känna sig säkrare i trafiken och de flesta olyckor hade kunnat undvikas om bara alla hade följt de riktlinjer som finns. Men det finns också sådant som varken du eller dina medtrafikanter kan styra över, som det också ofta finns skyltar för. Nämligen vilda djur och halka på vägen. Så kör med försiktighet!

Fler nyheter