När är du i behov av ett invaliditetsintyg?

29 september 2021
jonas olsson

Kan du inte längre arbeta som du gjorde förut? Det kan vara på grund av en skada eller olycka som har hänt. Påverkar det dig så pass att du inte kan leva som du en gång gjorde och får det tufft med ekonomin? Du kan då ha rätt till ersättning för din skada. Detta får du från försäkringskassan. Men för att kunna få det behöver du ha ett invaliditetsintyg med ett bra underlag som du lämnar in. 

Du behöver alltså skaffa ett invaliditetsintyg när du har en skada som påverkar dig och ditt arbetsliv. Invaliditetsintyget visar hur skadad du är och hur mycket det påverkar dig. Det är även det intyget som försäkringskassan kommer gå efter för att du ska få rätt ersättning. Då förstår du hur viktigt det är att gå till en duktig klinik som verkligen kan skriva invaliditetsintyg. 

 

 

Hur mycket kan du få?

Det går inte att förneka att pengar har mycket att göra med våra liv. Det är trots allt ekonomin som styr vilket liv du kan ha. Så nyfikenheten över att veta hur mycket man kan tjäna finns där såklart. Saken är att det är omöjligt att svara på. De beräknar hur mycket du ska få beroende på hur stor och allvarlig skadan är. Desto större besvär och mer begränsad du är, desto mer får du. Men för att kunna få det behöver du det där intyget. 

Skaffa ett intyg hos https://www.ortopederna.com/ eller annan kliniker. Endast de bästa är bra nog. Det har trots allt att göra med vad för ersättning du kan få. Skadan försvinner inte av ersättningen, men det kan ändå ge dig möjlighet till ett bättre liv med mer livskvalité. Se till att dokumentera skadan noggrant, det gör du hos läkaren direkt när den inträffar. Detta för att vara säker på att få ut ersättning för den. 

Fler nyheter