Öka chanserna till asyl med duktig advokat

08 februari 2021
Cecilia Olsson

Enligt den svenska utlänningslagen så har personer som riskerar förföljelse och personer som flyr från en väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar rätt till skydd om de sökt asyl i Sverige. Det finns dock vissa krav på att man ska kunna styrka att man är så utsatt i landet man flyr från. Men det är heller inte konstigt att en människa som har behövt fly från ett land i rädsla för förföljelse eller konflikt har svårt att ordna skriftliga bevis för vad har som hänt.

Bevis väger tungt i en ansökan

Att få ett godkännande utan fysiska bevis kan bli en svår uppgift och det är inte ovanligt att en muntlig redogörelse avfärdas på grund av just brist på bevis. En berättelse kan dock styrkas genom att det finns andra fakta och information som gör den sannolik. Det är dock ingen garanti att fysiska bevis leder till ett godkännande, skriftliga bevis från en sökande kan nämligen anses ha ett lågt bevisvärde i sammanhanget.

Vissa gånger krävs tillräckligt tillförlitliga id-handlingar, något som kan vara omöjligt att få fram för den som flytt. Har man som sökande lyckats övertyga myndigheterna att det man säger är sant så ska man fortfarande presentera bevis som styrker att det hot som finns kommer att förverkligas. För att få asyl görs en bedömning om vilka risker som finns i framtiden om personen måste återvända. 

Öka chanserna att lyckas med hjälp av erfaren advokat

Det krävs helt enkelt väldigt mycket som asylsökande att få uppehållstillstånd. För att skapa de bästa förutsättningarna bör man därför ta hjälp av en duktig advokat som har erfarenhet inom asylrätt. Advokatfirman Ottosson & Pakas har den kunskap och erfarenhet som krävs samt strävar efter att kunna ge sina klienter professionell hjälp på sitt egna språk. De har flerspråkiga advokater som hjälper till med stort engagemang. Mer information finns på https://advokatfirmanop.se/sv.

Fler nyheter