single-image

PLEXIGLAS är mångsidigt och beständigt

Plexiglas är ett alternativ till vanligt glas, som är mindre skört, lättare i vikt och besitter en hel del andra värdefulla egenskaper. Materialet som används vid tillverkning av plexiglas kallas även akrylplast eller polymetylmetakrylat (PMMA), och uppfanns av ett amerikanskt kemiföretag under 1930-talet. Något många inte vet om plexiglas är att materialet skyddar bra mot solens UV-strålar och även klarar annan påverkan från väder och vind mycket väl.

Vissa typer garanteras bestå utan att gulna i uppåt 30 år. Plexiglas tillverkas på två olika sätt, antingen genom extrudering eller gjutning, vilka ger något olika resultat vad gäller materialets homogenitet.

Oräkneliga användningsområden

En kort tid efter att plexiglas blev tillgängligt på marknaden år 1936 började materialet användas till att ersätta glas i fönstren på flygplan. Det fick följaktligen sitt stora genomslag i och med den omfattande produktionen av flygplan under andra världskriget. Idag används plexiglas till bland annat tv-skärmar, billyktor och olika typer av skyltar. Kreativa personer använder även materialet till att skapa skulpturer och former, eftersom akrylplast kan böjas när det värms till 120 grader eller mer. Här gäller det dock att vara försiktig, eftersom materialet kan antändas. Vanligtvis kan PLEXIGLAS bearbetas med samma typer av verktyg som används till trä och metall.

Estetisk potential och möjligt att återvinna

Förutom all praktisk användning som går att få ut av plexiglas, är det ett material med hög dekorativ potential. Plexiglas kan beställas i färg, eller målas med färg som innehåller något av lösningsmedlen toluen eller bensin. Om du riktar ljus mot plexiglas eller till exempel tillverkar en lampskärm av materialet koncentreras ljuset och ger glaset ett vackert självlysande intryck. Du som har användning för plexiglas i ditt arbete, i hemmet, eller för kreativa syften, kan köpa materialet hos e-plast.se. Sist men inte minst bör också nämnas att akrylplast även anses vara ett hållbart material, då det lätt kan återvinnas.

Leave a Comment

Your email address will not be published.