Trädfällning Skåne: En miniguide

13 september 2022
Camilla Holmgren

editorial

Vad är trädfällning?

Trädfällning är en process där träd fälls. Det finns olika typer av trädfällning, och det är viktigt att välja rätt typ av trädfällning. Priset för trädfällning kan variera beroende på vilken typ av träd det rör sig om, dess storlek och hur svårt det är att ta bort. Aliasarborist är ett företag som kan hjälpa dig om du vill ha trädfällning i Skåne utförd.

Varför är trädfällning viktigt?

Träd kan utgöra en fara om de inte underhålls ordentligt. De kan falla ner i stormar eller vid kraftiga vindar och orsaka skador på egendom eller till och med skada på människor. Trädfällning är viktigt för att hålla människor och egendom säkra.

Historien bakom trädfällning och trädavverkning

Trädavverkning har en lång historia i Sverige. Den användes först för att röja mark för jordbruk och senare för virkesproduktion. Idag är trädfällning fortfarande en viktig del av skogsbruket och används för att förvalta skogar för en rad olika ändamål, bland annat miljöskydd och rekreation.

trädfällning Skåne

Hur utförs trädfällning?

Trädavverkning utförs med olika metoder, bland annat manuell avverkning, motorsågar och saxar. Vilken metod för trädfällning som används beror på vilken typ av träd som ska fällas, dess storlek och det omgivande området.

Vilka är de olika typerna av trädfällning?

De tre huvudtyperna av trädfällning är enkelstammiga träd, flerstammiga träd och kvistning. Enstammiga träd fälls i ett svep med hjälp av en motorsåg eller en sax. Flerstammiga träd fälls i sektioner med hjälp av en motorsåg eller en sax. Vid huggning av hackstockar kapas endast trädets huvudstam och grenarna får växa ut igen.

Hur mycket kostar trädfällning?

Kostnaden för trädfällning varierar beroende på trädslaget, dess storlek och hur svårt det är att ta bort. Priset kan variera från några hundra kronor till flera tusen kronor.

När utförs trädfällning?

Trädfällning utförs vanligtvis på vintern när trädet är i vila. Det är nämligen lättare att fälla ett träd när det inte har några löv på sig.

Fler nyheter