Vad är brandgenomföringar?

20 maj 2021
jonas olsson

Brandvarnare och brandsläckare finns i många hem då det är viktigt att skydda sig mot brand. Ja, vi vet nog alla hur väldigt viktigt det är med olika typer av brandförebyggande åtgärder. Det är precis vad brandgenomföringar är, att man förebygger och förhindrar branden från att sprida sig på olika sätt. Om något i huset tar eld och det börjar brinna så är det viktigt att vi ser till att ha resurser att både släcka samt förhindra elden från att sprida sig. Själva tanken med just brandgenomföringar är att de ska fördröja spridningen av branden samt isolera den. 

På det viset blir det lättare för brandmännen att kunna lokalisera och släcka elden. Det finns olika sätt att göra brandgenomföringar på. I våra hem har vi ofta brandfiltar och brandsläckare till hjälp om det skulle börja brinna någonstans. Men det finns andra, större saker som finns att göra för att vi ska kunna förhindra och fördröja spridning av eld. 

 

 

Rädda liv och byggnader med brandgenomföringar

Genom att isolera branden så förhindrar vi elden från att spridas. Detta på grund av att den behöver syre för att överleva. En brandgenomföring är cylinderformad och placeras i väggen mellan två rum. En byggnad med brandgenomföring och som är välisolerad håller lågorna från elden så små som möjligt. Vilket gör att det finns tid för brandmännen att släcka elden innan den sprider sig för mycket. 

Detta sätt fungerar lika väl för företag som privatpersoner, vanligast är det dock att man använder sig av brandgenomföringar i större byggnader. Det kan till exempel handla om simhallar, stora köpcentrum eller kontorsbyggnader. Platser där det vistas mycket människor helt enkelt. Tid och människor sparas genom att använda brandgenomföringar. Personer som befinner sig inne i  byggnaden hinner ta sig ut innan elden sprids till närliggande rum och brandpersonalen kan isolera och hinna släcka eldens framfart i tid. 

Fler nyheter