Vad är virussanering?

15 september 2022
Camilla Holmgren

editorial

Det finns två typer av virussanering: ett där man tar bort virus i datorer och ett där man tar bort virus i form av ohyra i fastigheter och andra levnadsutrymmen.

Virussanering är en process där man rensar ett infekterat datorsystem eller nätverk från alla virus, spionprogram och annan skadlig programvara. Det är ett viktigt steg för att skydda din dator från ytterligare infektioner och bör utföras regelbundet för att se till att ditt system fungerar smidigt. Det finns flera olika alternativ för virussanering, vart och ett med sina egna fördelar och priser. Det är viktigt att välja rätt virussaneringslösning för dina behov, eftersom alla metoder inte är lika bra.

Virussanering kan också handla om att utrota smådjur och annan ohyra som angripit hus och fastigheter, vilket Svensk skadedjurssanering (https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering) är experter på.

Fördelar med att utrota ohyra inkluderar:

  • Risken för sjukdomar som bärs av skadedjur elimineras
  • Allergier orsakade av skadedjurens avföring avlägsnas
  • Skadedjuren kan inte längre skada din egendom
  • Du kommer att känna dig säkrare i ditt hem eller på ditt kontor när du vet att det inte finns några skadedjur

virussanering

Risker med ohyra i hemmet är bland annat:

  • Skadedjur kan skada dina ägodelar
  • Skadedjur kan sprida sjukdomar
  • Skadedjur kan vara en olägenhet
  • Vissa skadedjur, t.ex. råttor och möss, kan vara farliga för människor

Vad kan virussanering kosta?

Kostnaderna för virussanering varierar beroende på storleken på det område som ska behandlas och vilken typ av virussanering som krävs. För små områden, t.ex. ett enda rum, kan virussanering kosta så lite som 1000 kronor. För större områden, t.ex. ett helt hus eller en kontorsbyggnad, kan virussanering kosta många tusen kronor. Priset för virussanering beror också på hur allvarligt angreppet är och om du behöver anlita en professionell virussanerare eller inte.

Medan virussanering inte är billigt, är det viktigt att komma ihåg att kostnaden för virussanering är en droppe i havet jämfört med kostnaden för att reparera eller renovera ett helt hus om det blir infekterad av virus och ohyra. Dessutom kan virussanering spara dig tid och frustration genom att förhindra att ditt hem blir infekterat från början.

Fler nyheter