Världen fungerar inte utan datanät

22 april 2021
Lily Hansen

Det är helt sanslöst med vilken kraft digitaliseringen har slagit världen. Nuförtiden är det helt otänkbart att driva en verksamhet eller leva i ett hushåll, knappt ens existera längre, utan ett fungerande datanät. 

Du hade till exempel inte ens kunnat läsa den här texten utan ett datanät som skickade information från en station till en annan. Det har under lång tid gått så långt att det inte går att föreställa sig längre hur det var före internet. 

Hur gjorde vi förr?

Vad gjorde egentligen ett företag tidigare, innan de kunde skicka e-post till varandra? Föreställ dig att du jobbade på femte våningen i ett kontorskomplex. Din kollega var nere på första våningen. 

Du behövde skicka ett brådskande meddelande till honom eller henne. Kanske ville du bjuda med kollegan på lunch. Visst, antagligen kunde du väl ringa till personen i fråga. Men när vi idag vet vad vi vet om internet och datanät känns till och med telefonsamtal oerhört primitivt.  

Framtiden är här

På samma sätt ställer vi också högre krav på datanät idag än vad vi gjorde för kanske 10-15 år sedan. Datatrafiken har växt sig obeskrivligt stor och är närvarande överallt. Digitala lösningar är inte bara framtiden, det är nuet. 

Personalmöten på Zoom, Teams eller Skype, plattformar för företag att kommunicera på och streaming av film och musik. Det är digitala tjänster som vi inte riktigt kan se ett liv utan idag. Då gäller det för internetleverantörererna att möta de krav som rimligen bör ställas på dem. 

Tittar man i spåkulan kan man väl inte heller direkt tänka sig att de digitala kraven kommer att bli mindre eller färre. Tvärtom. Behovet av ett bra datanät ser bara ut att öka ytterligare. Just nu är du säkert duktigt trött på att läsa den här texten och vill in på Youtube istället. Har du datanätet som klarar av det? 

Fler nyheter