Skicka livsmedel

För företag som bedriver försäljning av livsmedel är det avgörande att det finns möjligheter att skicka produkterna. Utan tjänster som tillhandahålls av företag som Schenker skulle det endast finnas möjlighet att handla produkter i en fysisk affär, vilket skulle ge ett mycket mindre utbud och färre kunder. Tack vare att det går att skicka paket över hela världen är det inga som helst problem att till och med sälja livsmedel till andra sidan jordklotet. Allt som räknas som livsmedel behöver ju inte hållas kylt, men i de fall det behövs är det inte heller några problem. Hos Schenker garanteras att varorna hålls kylda från dörr till dörr utan avbrott.

Med hjälp av över 800 olika lastbilar som är utrustade med kyl- och frysaggregat hålls rätt temperatur på varorna du skickar, hela vägen från dig till dina kunder. Var noga med att ange redan när du bokar transporten att det är livsmedel det rör sig om, för att säkerställa att produkterna hanteras korrekt. 

Det som räknas som livsmedel är produkter som ska användas i livsmedelsproduktion eller sådant som kommer i kontakt med andra livsmedel. Se till att packa paketet/ paketen väl så att de inte riskerar att gå sönder vid samlastning med andra paket. Ett paket som innehåller livsmedel ska alltid märkas med en EDI-etikett med HACCP-märkning eller en DB Schenkers standardmärkning för ej temperade livsmedelsprodukter. Dessa etiketter går enkelt att beställa via Schenkers hemsida eller: https://billigtpaket.se/schenker

Det är mycket viktigt att alltid märka försändelser som innehåller livsmedel med dessa etiketter eftersom de annars riskerar att hanteras som vanligt gods. Därmed kan inte kvaliteten på produkterna säkras då det inte finns någon garanti för att de har kunnat hållas kylda. Med en korrekt märkning kan man däremot vara lugnt förvissad om att produkterna kommer att hållas kylda hela vägen fram tills de når mottagaren.